Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

Oświadczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dotyczące zmiany nazwy ul. 27 Stycznia

Informuję Państwa, że Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim, w dniu 13 grudnia 2017 roku podjęła podczas sesji uchwałę w sprawie wniesienia skargi, na zarządzenie zastępcze Nr KN – I.4102.27.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 27 Stycznia położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski nazwy o. Józefa Maria Bocheńskiego. Uchwała ta została wykonana zgodnie z jej postanowieniami i w dniu 5 stycznia 2018 roku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego złożył skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania ulicy 27 Stycznia położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski nazwy o. Józefa Maria Bocheńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Do skargi dołączono listę około 400 podpisów mieszkańców popierających pozostawienie nazwy ul. 27 Stycznia.

W dniu 30 grudnia 2017 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zgodnie z którą zmiana nazwy ulicy 27 Stycznia zacznie obowiązywać od dnia 7 stycznia 2018 r., niezależnie od faktu złożenia przez Gminę Grodzisk Wielkopolski skargi. W związku z tym Gmina w dalszym ciągu oczekiwać będzie na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie, a jednocześnie też od dnia 7 stycznia 2018 roku będzie posługiwać się w sprawach urzędowych nazwą ul. o. Józefa Maria Bocheńskiego w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Wszystkich zainteresowanych informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki:

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

                       

 

                                                                                  Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

                                                                                              /-/ Henryk Szymański